پنجشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۵

دنیا در گذر (تاریخ کامل بشر - متن کامل) - دیوید کریسشن / امیر کلینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دنیا در گذر (متن کامل) - دیوید کریسشن / امیر کلینی ترجمه کتاب " This Fleeting World " تحت عنوان "دنیا در گذر" قدمی است در آشنایی ایرانیان اندیشمند، استادان و دانشجویان با پروژه ی جدید آموزشی تحت سرپرستی دیوید کریستین (David Christian) و با حمایت بیل گیتس.
 پروژه ی "تاریخ بزرگ" از ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده است و در صدد است که طرحی علمی و نوین از تاریخ جهان را در قالب واحدهای درسی در مدارس و دانشگاه ها وارد سازد. 
" تاریخ بزرگ " تاریخ دنیاست از ابتدای همه چیز تا زمان حال و این داستانی است از پیدایش هستی، کهکشان ها و حیات و سپس تکامل حیات در کره ی خاکی و پیدایی انسان اولیه و در پی آن مراحل تکامل انسان از دوران اولیه تا کشاورزی و دوران مدرن، بررسی زبان، مذهب، خط و تکنولوژی های جدید. 
هدف مهم این پروژه علاوه بر شناخت تاریخ، کوششی است در بررسی و تدوین جهت مندی تاریخ و نقش انسان در گذشته و مشخصأ مسؤلیت انسان درجهان هستی در حال حاضر و آینده. 
با توجه به نیاز روزافزون جامعه ی امروزین ایران و عطش قشر جوان به نگاهی تازه و علمی از جهان، زمینه ی اجرایی و اهمیت این پروژه قابل بررسی است. جزئیات این پروژه در سایت www.thebighistoryproject.com عنوان شده است. درپی شناخت این پروژه، بررسی راه های عملی معرفی این واحدهای درسی به مجموعه های آموزشی ایران به موازات سایر کشورها از اهم دستاوردهای مورد نیاز کنونی به نظر می رسد.
امیر کلینی

شنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۵

تاریخ نویسندگان پارس جلد اول - دکتر مریم میرهادی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ نویسندگان پارس جلد اول - دکتر مریم میرهادی 
آبان ۱۳۳۹
 

دیوان اشعار سرهنگ اسدالله طلعت تبریزی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دیوان اشعار سرهنگ اسدالله طلعت تبریزی  

فروردین ماه ۱۳۲۴ هجری شمسی
 

داستان بابک و مازیار - بیژن جزنی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
داستان بابک و مازیار - بیژن جزنی

پنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۵

پرور، دیار فراموش شده - محمد رضا گودرزی پروری. با همکاری علیرضا گودرزی پروری

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
جلد اول
جلد دوم

آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی، ۳، بازتاب: رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی، ۳، بازتاب: رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق 
معرفی بیست تابلوی رنگی از نقاشان واقع گرا

پنجشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۵

امیر علیشیر نوایی (فانی) - محمد یعقوب واحدی جوزجانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
امیر علیشیر نوایی (فانی) - محمد یعقوب واحدی جوزجانی
انجمن تاریخ افغانستان
حمل ۱۳۴۶
کابل

 

مجنون و لیلی - امیر خسرو دهلوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجنون و لیلی - امیر خسرو دهلوی 
آکادمی علوم اتحاد شوروی
انستیتوی ملل آسیا
اداره انتشارات دانش
مسکو
سال ۱۹۶۴
متن علمی و انتقادی و مقدمه از : طاهر احمد اوغلی محرم اوف

سه‌شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۵

باغ بهشت (نسیم شمال) - اشرف الدین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
باغ بهشت (نسیم شمال) - اشرف الدین
سنه ۱۳۳۳