یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۶

دستور الکاتب فی تعیین المراتب - محمد بن هندوشاه نخجوانی / عبدالکریم علی اوغلی علی زاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دستور الکاتب فی تعیین المراتب - محمد بن هندوشاه نخجوانی / عبدالکریم علی اوغلی علی زاده
جلد اول
جلد دوم
 یا دانلود از تلگرام

آکادمی علوم اتحاد شوروی
انستیتوی ملل آسیا
اداره انتشارات دانش
فرهنگستان علوم جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان
مسکو - سال ۱۹۶۴
 «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»، اثر محمد نخجوانی، (فرزند هندوشاه بن سنجر عبدالله صاحبی نخجوانی صاحب کتاب با ارزش تجارب السلف ، است. محمد بن هندوشاه؛ از جمله رجال معروف دیوان انشاء در اواخر دوره ی ایلخانی و اوایل دوره ی جلایری می‌باشد) و به اهتمام و تصحیح عبدالکریم علی اوغلی علی زاده در دو جلد با تصحیح علمی و انتقادی و مقابل نسخ و مقدمه‌ای در دو مجلد در مسکو به چاپ رسیده است.

دفترهای هنر و ادبیات - شماره ۵


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دفترهای هنر و ادبیات - شماره ۵
یا
دانلود از تلگرام

زمستان ۱۳۶۲
از انتشارات هواداران سازمان فداییان خلق ایران در خارج از کشور
چاپ وپخش: انتشارات کار بین الملل
 

نامه های دستنویس جامی - عصام الدین اورنبایف / مایل هروی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نامه های دستنویس جامی - تهیه وتنظیم ازعصام الدین اورنبایف
به همکاری ومقدمه مایل هروی 
کابل - ۱۳۶۴
انستیتو شرق شناسی (ابوریحان بیرونی) آکادمی علوم جمهوری ازبکستان شوروی
با همکاری
دپارتمان زبان و ادبیات دری آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان
یا
دانلود از تلگرام

جنبش دموکراتیک بین المللی زنان در مرحلۀ کنونی - نیلوفر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جنبش دموکراتیک بین المللی زنان در مرحلۀ کنونی - نیلوفر  
 یا
دانلود از تلگرام
پیشگفتار از: زنده یاد دکتر آناهیتا راتب زاد
کابل - سال ۱۹۸۱

جمعه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۶

تمدن ايران باستان - مهرداد مهرين


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تمدن ايران باستان - مهرداد مهرين
با مقدمه ای از محمد علي رزم آئين

یا
دانلود از تلگرام
چاپ دوم
تهران - ۱۳۳۸

فیلم سینمایی فارنهایت ۴۵۱ - فرانسوا تروفو- زیرنویس فارسی

فیلم سینمایی فارنهایت ۴۵۱ - فرانسوا تروفو- زیرنویس فارسی
بنیاد کارلوس

دانلود از تلگرام

پان ترکیسم و وحدت ملی ایران - عبدالله مراد علی بیگی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پان ترکیسم و وحدت ملی ایران - عبدالله مراد علی بیگی 
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات سمرقند

ناموران زنان جهان - معصومه عصمتی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ناموران زنان جهان در سراج الاخبار افغانیه - محمود طرزی / معصومه عصمتی 
یا
دانلود از تلگرام

کابل -  ۱۳۶۶
به اهتمام: غ. یحیی اختیاری
آفسیت مطبعه دولتی
شورای زنان افغانستان

موقف و نقش زنان افغان از اواخر هژده الی اخیر قرن نوزده - معصومه عصمتی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
موقف و نقش زنان افغان از اواخر هژده الی اخیر قرن نوزده - معصومه عصمتی 
مهتمم فهیمه ابدالی

یا دانلود از تلگرام

آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان
مرکز علوم اجتماعی
کابل - ۱۳۶۵