پنجشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۶

عکس هایی از پنجاه و هفت تا شصت و هشت - علی اسدالهی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
عکس هایی از پنجاه و هفت تا شصت و هشت - علی اسدالهی 
نشر الکترونیک پروبلماتیکا
جلد از مریم زندی

کتاب، مجموعه یی ست از دیوارنوشته های به جا مانده از مابین سال های پنجاه و هفت تا شصت و هشت. دیوارنوشته درواقع پیشینه ی فیس بوک نویسی محسوب می شود اما با این تفاوت که دیوارنویسی ها، شکل عمومی تری دارند که حالت های تجربه شده ی اجتماع در سال های گذشته را یادآوری می کند. خصوصیت خوب دیوارنوشته ها هم البته اینجاست که خاست های عمومی را بی واسطه قابل پیگیری می کنند. گرچه سانسور دیوارنوشته ها را در سال هشتاد و هشت به چشم دیدیم و احتمالن نظیر چنین رویکردی در دهه های گذشته نیز قابل ردیابی ست اما به هرحال دیوارنوشته های این عکس ها، دست کم بخشی از روایتی هستند که در چهارچوب گفتمان حکومتی، فعلیت یافته ست. به عنوان مثال عکسی هست در این کتاب که بر دیوار نوشته ند: درود بر خلخالی. و خلخالی همان موقع قاضی شرع شده بود. خب مرگ بر خلخالی در اینجا حذف شده اما در هر صورت دست کم می توان گفت که کتاب، روایتی ست از پتشتیبانی مردم از حاکمیت. از صفحات اولیه ی کتاب در سال پنجاه هفت که به سمت شصت می رسیم، مفهوم دشمن از داخل به غیرداخل تغییر کرده ست. این روند را نگاه کنید: مرگ بر شاه، مرگ بر دولت فاشیستی، امام از پاریس به ایران آمد، لیست ساواکی ها را منتشر کنید، نفوذی اعدام باید گردد (اینجا شاید سرآغاز تغییر دشمن است. دراینجا دشمن، خارجی ست اما هنوز دستی در داخل دارد)، این مکان مصادره باید گردد (اموال نیروهای منتسب به همدستی با دشمن مصادره می شود)، مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع، ما چماق بر سر آمریکا فرود می آوریم، مرگ بر آمریکا و الخ. درواقع تکنیک این بود: برای به اختیار گیری تمام توانش انقلابی و یکدستی جامعه، چاره یی جز ایجاد دشمن خارجی نیست. اما پیش ازین شعار آخر (مرگ بر آمریکا)، پیامی مهم وجود دارد از آیت الله خمینی: اگر ما انقلابی بودیم...، تمام احزاب را ممنوع می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع می کردیم. یک حزب! و آن حزب الله.

تصویر صمد (مجموعه طرح و کارتون) - م. پولاد


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 تصویر صمد (مجموعه طرح و کارتون) - م. پولاد  
چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات
تبریز - سال ۱۳۵۹
انتشارات شمس

جمعه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۶

درنگ‌ها و پیرنگها - واصف باختری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
درنگ‌ها و پیرنگها - واصف باختری 

«درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» مجموعه‌یی از مقالات پژوهشی است که بیشترینه در روزگار جوانی واصف باختری نبشته شده‌اند. در این کتاب، مقاله‌های «اسپینوزا و گوهر نخستین»، «شیوهٔ تحلیل کارکردی»، «سرگذشت رازناک مقوله‌ها»، «ویس و رامین سپاسنامهٔ دیرین سال عشق»، «انگاره‌های نادرست دربارهٔ ناصر خسرو» و همچنان دو مقالهٔ «اسلوب چند محراقی در فرجام داستان‌های پسین نوگرایانه» ترجمهٔ آدریان لانج و «جنگ صلیبی در قلمرو ادبیات» ترجمهٔ از دلاتوره نقد نویس برازیلی، گرد آمده‌اند. «درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» در ۱۰۸ صفحه با شماره‌گان هزار نسخه در بهار سال ۱۳۷۸ از سوی بنیاد انتشارات میوند در پیشاور به چاپ رسیده است.