یکشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۰

شکوفه های بینالود - فرهاد عرفانی (مزدک)


شکوفه های بینالود اثری مستند تاریخی است که در قالب داستانی نامه ای نگارش یافته است کتابی است خواندنی و پر کشش:

تازه رسیده ام به قهوه خانه، بیرون خیلی سرد است. خود می دانی اینجا، پائیز که می آید آدم باید پالتواش را تن اش کند.در راه نامه ات را خواندم ، چند بار. هنگام چای خوردن هم دوباره آن را خواندم. نامه های تو را چند بار باید خواند. بار ِ اول آدم را عصبی می کند، بار دوم قلقک می دهد، و بار سوم، عمیقن آدم را به فکر می اندازد….

کتاب چنین توجه بر انگیز آغاز می شود.
و بدین ترتیب کتابخانه گذرگاه دارد هر ماه پر و پیمون تر می شود.امیدواریم این تلاش ما بتواند رضایت شما را جلب کند و گامی باشد برای باروری شوق خواندن که کمبودش بحران ادبیات ما را رقم زده است.            

روابط عمومی گذرگاه
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
شکوفه های بینالود - فرهاد عرفانی (مزدک)